Serveis

Fiscal – Tributari

Serveis

Fiscal – Tributari

NVG advocats tenim un coneixement especialitzat en matèria tributària que us permet fer un enfocament integral en els serveis d’assessorament fiscal que oferim a empreses i particulars.

Intervenim en tots els procediments requerits davant de jutjats, tribunals o l’administració tributària.

Realitzem tota mena de declaracions tributàries, tant les relatives a les persones físiques (IRPF, IVA, IRNR, etc.) com a les persones jurídiques (IS, IVA, etc.)

També tractem qüestions sensibles i molt actuals com són les relatives a la successió a les empreses familiars o la planificació fiscal de grups de societats.

Ens avala una àmplia experiència en diverses tipologies de procediments davant l’Administració Tributària, com ara l’assistència i la representació de particulars (autònoms) i empreses en procediments d’inspecció tributària, així com en procediments de recaptació.

Si cal transcendir de la via administrativa a la judicial, NVG advocats té una àmplia i dilatada experiència en el desenvolupament de procediments específicament tributaris davant de Jutjats i Tribunals, estudiant sempre amb caràcter previ la viabilitat del recurs i les seves possibilitats d’èxit.

L’àrea fiscal ofereix els serveis següents en aquesta matèria:

  • Recursos administratius i reclamacions Econòmics Administratives.
  • Direcció lletrada en procediments tributaris davant dels jutjats i tribunals contenciós administratius en tota mena de recursos contra actes administratius dictats per l’estat, les comunitats autònomes i els ens locals.
  • Defensa davant dexpedients sancionadors administratius i derivacions de responsabilitat iniciats contra els òrgans dAdministració de la societat i oposició a les mesures cautelars, així com defensa en delictes contra la Hisenda Pública.
Català