Serveis

Civil

Serveis

Civil

A NVG advocats posem al servei dels nostres clients la nostra alta qualificació i dilatada experiència en dret civil per oferir orientació, assessorament i defensa en procediments judicials i arbitrals.

La nostra experiència en dret civil inclou les actuacions següents:

 • Assegurances
 • Família (separacions, divorcis, liquidació de guanys)
 • Successions
 • Dret del consum
 • Arrendaments urbans i rústics (desnonaments per impagament, precari o extinció del contracte, reclamació de rendes impagades, etc.)
 • Modificacions de la capacitat d’obrar
 • Accidents de trànsit (de trànsit, caiguda en establiments o instal·lacions públiques o privades, etc.)
 • Negligències professionals (metges, arquitectes.)

NVG advocats també presta els seus serveis a empreses i particulars en l’execució o resolució judicial de tot tipus d’obligacions contractuals per raó del seu incompliment, com ara reclamacions de quantitats i reclamacions per incompliment, total o parcial, de contractes.

Finalment, tenim una àmplia experiència assessorant en els sempre delicats conflictes derivats del dret matrimonial i de família.

Procurem prestar un assessorament personalitzat i humà, adequat a les circumstàncies sempre sensibles de cada cas.

Serveis

Laboral

NVG advocats posa a disposició d’empresaris i treballadors el seu coneixement en dret del treball.
Durant 30 anys hem assessorat i experimentat l’evolució del Dret del Treball i la Seguretat Social, cosa que ens permet assessorar i orientar els nostres clients perquè les relacions entre empresari i treballador siguin tan satisfactòries com sigui possible, així com arribar a una eventual solució de conflictes satisfactòria. NVG advocats podem ajudar-te a gestionar de forma professional i eficient les teves necessitats en matèria laboral com:

 

 

 • Condicions de treball a la teva empresa
 • Acomiadaments
 • Mobilitat geogràfica i funcional dels teus empleats
 • Procediments disciplinaris
 • Contractació de personal d’alta direcció
 • Prevenció de riscos laborals
 • Inspecció de Treball
 • Seguretat Social
 • Lliure circulació de treballadors
 • Negociació col·lectiva
Serveis

Litigació – Arbitratge

NVG advocats ofereix assistència jurídica en tota mena de litigis en territori espanyol, acompanyant el client a través de les instàncies jurisdiccionals o arbitrals que siguin necessàries per defensar els seus interessos en situacions de conflicte.

Prèviament analitzem cada assumpte, per conèixer la viabilitat de la reclamació i esgotar les possibilitats d’assolir una solució negociada.

En cas que sigui necessari emprendre accions judicials, assessorem en l’estratègia processal a seguir, entre d’altres, en matèria:

Civil

Defensa en tota mena de litigis davant els tribunals i totes les instàncies judicials o arbitrals, tant nacionals com internacionals. Prestem el nostre assessorament en casos com:

 • Responsabilitat Civil:
  • Professional (responsabilitat d’assessors fiscals, advocats, auditors, metges, etc.).
  • Construcció (danys i defectes constructius, responsabilitat d’arquitectes, aparelladors, constructors i promotors).
 • Reclamacions de quantitats i lluita contra la morositat (judicis monitoris, verbals, ordinaris, canviaris).
 • Reclamacions en matèria de dret dels consumidors.
 • Arrendaments urbans i propietat horitzontal.
 • Procediments de compliment, resolució i rescissió contractual.
 • Sol·licitud de mesures cautelars.
 • Dret de família (separacions, divorcis, parelles de fet, guarda i custòdia).
 • Dret de successions (testaments, reclamacions judicials d’herències i legítimes).

Mercantil

 • Impugnació d’acords socials.
 • Conflictes de socis.
 • Reclamacions de responsabilitat d’administradors.
 • Procediments en matèria de competència deslleial.
 • Dissolució judicial de societats.
 • Reclamacions derivades de contractes mercantils.
Serveis

Real Estate – Inmobiliari

A NVG advocats estem especialitzats en les diverses àrees jurídiques que es veuen involucrades en les transaccions immobiliàries, oferint assessorament personalitzat en relació amb totes les implicacions legals que es poden donar en les operacions immobiliàries.

El nostre assessorament legal integral inclou tots els serveis en matèria d’inversió immobiliària que necessiten les empreses. Així doncs, i per tal de l’especialitat del departament es pot assessorar companyies promotores, constructores, empreses promotores, complexos hotelers, SOCIMIS i particulars, tant nacionals com estrangers.

El departament de Real Estate està llest per ajudar-lo durant tot el procés de compra, desenvolupament urbanístic i constructiu, venda i lloguer o explotació dels actius immobiliaris.

Català