Serveis

Administratiu

Serveis

Administratiu

A NVG Abogados posem al servei dels nostres clients l’experiència acumulada durant anys de treball en matèria de dret administratiu, som una firma altament qualificada que t’ajudarà a trobar les solucions eficaces que atenguin cadascuna de les teves necessitats.

Oferim assistència jurídica als nostres clients tant empreses com a particulars, en tota mena de procediments administratius. Així mateix, tenim experiència demostrada en la intervenció davant la jurisdicció contenciosa administrativa en totes les seves instàncies, actuant sempre amb eficàcia.

Tenim una dilatada experiència en procediments sancionadors, procediments de responsabilitat patrimonial a les administracions públiques, així com en reclamacions en matèria de contractació pública.

Tota aquesta experiència és el que ens permet oferir a tots els nostres clients un assessorament personalitzat i adequat a allò que la seva situació requereix en cada cas.

Català